Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

NaviScan

Đây là một hệ thống kiểm tra tấm dựa trên kiểm tra so sánh dữ liệu bằng chứng và vật liệu in. Hệ thống kiểm tra in màu dễ dàng và tốc độ cao từ cỡ A3 đến cỡ A0 / B0 bằng máy quét

NaviScan

• Lý tưởng để kiểm tra in nhãn, tờ và thẻ để sản xuất khối lượng thấp hỗn hợp cao
• So sánh hình ảnh được quét, so sánh dữ liệu và hình ảnh, so sánh dữ liệu
• Trong in nhiều mặt, tất cả các mảnh được tự động kiểm tra bằng cách chỉ đặt một chủ sản phẩm tốt
• Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thiết lập kiểm tra bằng bảng vận hành NEO (NVS Easy Operations)
• Hoàn thành kiểm tra bảng màu A3 từ cài đặt đến xử lý trong vòng 30 giây đến 1 phút
• Phát hiện sứt mẻ, lỗ kim, chảy máu, mờ, vật lạ, bụi bẩn, không đồng đều màu, vv
• Đo sai, vị trí in, đăng ký sai, vị trí nhãn, đo độ nghiêng
• Kiểm tra độ phân giải, độ phân giải 600dpi, 300dpi, 200dpi có thể lựa chọn
• Từ kiểm tra chất lượng in cố định và in biến OCR (nhận dạng ký tự), xác nhận số sê-ri, đọc và đối chiếu in thông tin biến đổi như mã vạch và mã 2D, từ kiểm tra chất lượng đến xác minh mã vạch (đánh giá loại)

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật cơ bản

Máy quét màu A4 / A3 / A1 / A0 / B0
Độ phân giải Độ phân giải 600dpi (42.3μm / pixel), 300dpi (84.7μm / pixel), 200dpi (127μm / pixel)
Phương pháp kiểm tra so sánh
– So sánh hình ảnh được quét của chủ không bị lỗi và hình ảnh được quét của vật liệu in cần kiểm tra
– So sánh giữa các dữ liệu thiết kế sao chép khối và hình ảnh được quét của vật liệu in
– So sánh của dữ liệu thiết kế (PDF, PDF và TIFF, v.v.)
Phương pháp kiểm tra in nhiều mặt
-Chọn và đặt một bên làm chủ, và tự động kiểm tra tất cả các phần đa diện
Thời gian kiểm tra Thời gian kiểm tra bảng màu A3: khoảng 15 giây đến 1 phút (tùy thuộc vào độ phân giải và nội dung kiểm tra)
Công cụ xử lý hình ảnh Navitas Checker Flex
Công cụ cài đặt kiểm tra NEO (NVS Easy Operation)
Chỉ định cấp độ kiểm tra 5 cấp độ (nghiêm ngặt, vừa phải, vừa phải, thô, thô)

Top