Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

Khung Lụa

SCREEN PLATE

LÀM NÊN KHUNG LỤA CHẤT LƯỢNG NHẤT

Số mắt lưới, sợi lưới, độ căng và độ dày của lớp keo trải qua từng công đoạn làm khung lụa với kỹ thuật cao, hoàn thành khung với độ chính xác nhất. chuyên cung cấp các loại lụa.
Ưu điểm của lưới in đem lại hiệu quả năng suất cao
Lưới đan xen hợp chồng vào nhau chi tiết
Kích thước độ cao ổn định
Độ trơn nhám vượt trội
Thông số lụa
120 / 305 – 34 W PW
120 cm : 1 cm2 lụa được dệt 120 sợi ngang dọc
305 inch : 1 inch lụa dược dệt 305 sợi ngang dọc
34 μm : đường kính
W : sợi trắng W là sợi trắng Y là sợi vàng
PW : phương dệt PW 1:1 TW 2:1

Top