Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

Pad NSV-C90

Pad NSV-C90

Máy in PAD dòng NSV-C90 là máy in PAD do Navitas phát triển cho thị trường Việt Nam.

Nó không chỉ được thừa hưởng hiệu suất chất lượng cao của Nhật Bản, mà còn giảm chi phí đáng kể.

Máy in cốc mực đầu tiên do Navitas phát triển cho thị trường Việt Nam.

Được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử kỹ

thuật số và các bộ phận xe, chẳng hạn như in lồi và hình dạng cong của các sản phẩm phức tạp.

Top