Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

PAD NVT-90

Pad Printer NVT-90

Máy in NVT-90 được sản xuất tại Việt Nam .

NVT-90 là loại máy in bằng cốc mực được Navitas Việt Nam phát triển với sự tự tin.

Máy in PAD Chất lượng cao và độ chính xác tái tạo công nghệ in pad của Nippon Navitas

Top