Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok
previous arrow
next arrow
Slider

TOPICS

proofrog

งานแสดงสินค้า

April 1/2020 Web application’Proofrog’

READ MORE

NAVITAS ASEAN

ในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ระดับโลกในกลุ่มของ Navitas เราให้บริการขายเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบประมวลผลของภาพและบริการสนับสนุนแก่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพซึ่งเป็นที่น่าสนใจในตลาดการพิมพ์ เราจึงขอเสนอเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติความเร็วสูง สามารถตรวจสอบงานได้ถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยประหยัดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนค่าแรงของพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับเรา
การตรวจสอบภาพ
เครื่องการพิมพ์พิเศษ
วัสดุสิ้นเปลือง
SILICONE PAD
โปรแกรมประยุกต์บน WEB
proofrog
แค็ตตาล็อก

Top