Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.

ナビタス タイランド
ナビタス タイランド、ナビタスベトナム 代表取締役

Representative of
NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
Koji Kikuchi
>>สัมภาษณ์

บริษัท นาวิตัส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2019 เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ของ Navitas Group โดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาที่ดีและการบริการอย่างใส่ใจแก่ลูกค้าในแถบประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจและยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

Company nameNAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
Address135/70-71 Bangkhunnon Rd. Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand
Phone(+66) 2 433 4320
FAX(+66) 2 433 4320
Emailasia@navitas.co.th
Founding01/01/2019
RepresentativeKoji Kikuchi
Business content・ นำเสนอและวางระบบการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ทั้งกระบวนการ
・นำเข้า / ส่งมอบระบบการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
・ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และสนับสนุนด้านเทคนิค
Work time・ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ : 9.00 น. – 17.00 น.
・หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.

ナビタス ベトナム

บริษัท นาวิตัส (เวียดนาม) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ Navitas Group ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยมชนิดต่างๆ อาทิ แผ่นซิลิโคน, หมึกพิมพ์,และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ พร้อมกับการให้คำปรึกษาที่ดีและการบริการอย่างใส่ใจด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

Company nameNAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
Address10F Becamex Tower, 230 Binh Duong Blvd, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam.
Phone(+84) 274-3803 815 /16/17
FAX(+84) 274-3803 814
Emailinfo@navitas.com.vn
Founding01/11/2012
RepresentativeKoji Kikuchi
Business content・ จัดจำหน่ายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆ
・ นำเสนอและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์
・ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และสนับสนุนด้านเทคนิค
Work time・ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ :8.00 น. – 17.00 น.
・ หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เกี่ยวกับเรา
การตรวจสอบภาพ
เครื่องการพิมพ์พิเศษ
วัสดุสิ้นเปลือง
SILICONE PAD
โปรแกรมประยุกต์บน WEB
proofrog
แค็ตตาล็อก

Top