Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

NaviLab-Lite

เครื่องตรวจสอบฉลากแบบม้วนที่มีขนาดเล็กเหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและปริมาณการผลิตจำนวนน้อย ด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบความเร็วสูงและมีความแม่นยำในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอม ตัวหนังสือแตก จุดสีด่าง และคราบสกปรกโดยอัตโนมัติ

naviLab-Lite
 • ถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด ตั้งบนโต๊ะทำงานได้ ไม่มีเสียง
 • ความเร็วในการลำเลียงสูงสุดที่  50m/นาที (ระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับเนื้อหาของชิ้นงานนั้น)
 • รองรับฉลากม้วนกว้างสุดขนาด 200mm ละมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 350mm
 • ไม่ต้องใช้เทปตะกั่วหรือฉลากที่ยังไม่ทดสอบเหมือนเครื่องจักรอื่นๆ
 • มีระบบการตรวจสอบคุณภาพทั้งแบบสีและขาว/ดำ ที่มีความเร็วสูงและมีความแม่นยำ
 • ตั้งค่าการตรวจสอบต่างๆ ทำได้ง่ายด้วยระบบ NEO (NVS Easy Operation)
 • ใช้ระบบประมวลผลภาพตั้งต้นแบบ “Asmill Vision” “NC-FLX”
 • ตรวจหาตัวหนังสือขาด รูเข็ม รอยเปรอะ ตัวหนังสือแตก สิ่งแปลกปลอม จุดสีด่าง และคราบสกปรก
 • สามารถวัดการเคลื่อนของตำแหน่งที่พิมพ์ การเหลื่อมของสี ตำแหน่งฉลาก การเคลื่อนของแนวอักษร
 • เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ อ่านและจดจำรูปแบบอักษรแบบ OCR ได้,
 • ตรวจสอบการเรียงหมายเลข, บาร์โค้ดปกติ และ บาร์โค้ดแบบ 2มิติ เป็นต้น จนถึงการตรวจประมวลผลบาร์โค้ด (ตัดสินเกรด)
 • การตรวจสอบคุณภาพแบบคงที่และผันแปร การตรวจสอบรูปแบบพื้นหลังและการวัดขนาดไปพร้อมกัน
 • สามารถตรวจสอบชิ้นงานกับฉลาก สติกเกอร์ ฟอร์ย ฟิลม์ ได้

ข้อมูลพื้นฐาน

“NaviLab-Lite” เป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็กที่สุดสำหรับการตรวจสอบงานพิมพ์ฉลากแบบม้วน

ด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบความเร็วสูงและมีความแม่นยำในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอม ตัวหนังสือแตก จุดสีด่าง และคราบสกปรกโดยอัตโนมัติ

เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด

การตรวจสอบประมวลผลทำด้วยระบบ Navitas Checker Flex และหากชิ้นงานมีการขยับเขยือน, ตัวอักษรยืดหด, หนาบาง, ค่าสีเพี้ยน เป็นต้น เพียงแค่ใส่รูปภาพที่สมบูรณ์เป็นตัวตั้งต้นให้ระบบตรวจสอบข้อบกพร่องแม้จุดเล็กๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเรียงหมายเลขซีเรียล, รหัสบาร์โค๊ด 2 มิติ, QR code ขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถปรับการตั้งค่าของตัวตั้งต้นได้เพื่อให้การตรวจสอบได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ : งานพิมพ์ฉลากสติกเกอร์แบบม้วน

การพิจารณาบาร์โค๊ด

เป็นฟังก์ชั่นการตรวจสอบของ FLEX ที่มีความยืดหยุ่น

Top