Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

NaviScan

เป็นการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลต้นฉบับกับตัวอย่างงานพิมพ์จริง
ซึ่งรองรับการตรวจชิ้นงานขนาด A3 ถึง A0/B0 ด้วยระบบการตรวจสอบและประมวลผลที่แม่นยำและความเร็วสูงจากเครื่องสแกนเนอร์สี

NaviScan
  • สะดวกในตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ฉลาก, สติกเกอร์ และการ์ดได้ทั้งจำนวนมากและเล็กน้อย
  • สำหรับงานพิมพ์หลายหน้า สามารถทำการตรวจสอบทั้งหมดได้ในครั้งเดียวกับงานมาสเตอร์หนึ่งชิ้น
  • ทุกคนสามารถตั้งค่าการใช้งานเครื่องได้ง่ายกับระบบปฏิบัติงาน NEO (NVS Easy Operation)
  • ระบบสามารถตรวจสอบและประมวลผลงานพิมพ์สีขนาด  A3  ได้ภายในระยะเวลา 30 วินาที ถึง 1 นาที
  • ตรวจหาตัวหนังสือขาด รูเข็ม รอยเปรอะ ตัวหนังสือแตก สิ่งแปลกปลอม จุดสีด่าง และคราบสกปรก -สามารถวัดการเคลื่อนของตำแหน่งที่พิมพ์ การเหลื่อมของสี ตำแหน่งฉลาก การเคลื่อนของแนวอักษร
  • สามารถเลือกระดับความละเอียดในการตรวจสอบได้เป็น 600dpi , 300dpi , 200dpi
  • เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ อ่านและจดจำรูปแบบอักษรแบบ OCR ได้,

ตรวจสอบการเรียงหมายเลข, บาร์โค้ดปกติ และ บาร์โค้ดแบบ 2มิติ เป็นต้น จนถึงการตรวจวินิจฉัยบาร์โค้ด (ตัดสินเกรด)

คุณสมบัติของสินค้า

คุณสมบัติพื้นฐาน

วิธีใช้

Top