Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

NaviScan-LNC

เป็นระบบการตรวจสอบพิสูจน์อักษรและไฟล์ตัวอย่างงานพิมพ์ขนาดใหญ่ด้วยระบบประมวลผลความเร็วสูง สามารถใช้ได้กับงานฟิลม์ gravure  900mm x 1300 mm

NaviScan-LNC System
  • ระยะเวลาในการสแกนเพียง 5 วินาที และการตรวจสอบและประมวลผลภายใน 2 – 10 วินาที ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความละเอียดในการตรวจสอบ
  • ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ air suction ที่ใช้งานฟิล์มและแผ่นกระดาษที่มีขนาดบาง
  • ง่ายในการตรวจสอบฟิล์มที่มีขนาดบาง รองรับงานพิมพ์แบบเคลือบเงาแล้ว
  • ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานเพียง 20 ถึง 30 วินาที และง่ายกับสินค้าที่มีความหลากหลาย
  • การตรวจเทียบไฟล์มาสเตอร์แบบ PDF กับภาพสแกนและข้อมูล
  • ชิ้นงานขนาด 900mm x 1300 mm ใช้ระยะเวลาประมาณ 40 วินาที ถึง 1 นาที กรณีที่ตั้งค่าความละเอียดที่ 300 dpi
  • ง่ายต่อการงานใช้ระบบปฏิบัติการ NEO (NVS Easy Operation) -ตรวจหาตัวหนังสือขาด รูเข็ม รอยเปรอะ ตัวหนังสือแตก สิ่งแปลกปลอม จุดสีด่าง และคราบสกปรก -สามารถวัดการเคลื่อนของตำแหน่งที่พิมพ์ การเหลื่อมของสี ตำแหน่งฉลาก การเคลื่อนของแนวอักษร -สามารถเลือกระดับความละเอียดในการตรวจสอบได้เป็น 600dpi , 300dpi , 200dpi -เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ อ่านและจดจำรูปแบบอักษรแบบ OCR ได้,

ตรวจสอบการเรียงหมายเลข, บาร์โค้ดปกติ และ บาร์โค้ดแบบ 2มิติ เป็นต้น จนถึงการตรวจวินิจฉัยบาร์โค้ด (ตัดสินเกรด)

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีใช้

Top