Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

NC-Bottle

ระบบการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ด้วยภาพขั้นสูงที่มีความเร็วและแม่นยำสูงสุด
ซึ่งเหมาะกับชิ้นงานพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอก

NC-Bottle

  • อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดและทรงกระบอกในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ
  • ใช้ความเร็วสูงสุดในการตรวจสอบคุณภาพได้ที่ 40 ชิ้น/นาที พร้อมกับทำการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพออกมาโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจหาสิ่งแปลกปลอม รอยเปรอะ ตัวอักษรขาดหาย จุดสีด่าง คราบสกปรก รอยขีดข่วน และอื่นๆ ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพขั้นสูงด้วยระบบเซ็นเซอร์เส้นสี/ขาวดำ (เลือกปรับระดับได้ที่ 2K และ 4K)
  • ตั้งค่าความละเอียดที่ 0.05mm จะได้มุมมองภาพที่ 100mm และระบบเซ็นเซอร์ 2K)
  • การตรวจสอบประมวลผลคุณภาพงานพิมพ์สามารถทำได้ในทุกจุดของบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องกำหนดจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น
  • ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบประมวลผลหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและระยะเวลาสั้นๆ
  • ระบบตรวจสอบคุณภาพสามารถปรับเข้ากับเครื่องลำเลียงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดและทรงกระบอกได้
  • ระบบประมวลภาพต้นแบบด้วยระบบปฏิบัติการแบบ “NC-FLX”

ข้อมูลพื้นฐาน

“NC-Bottle” เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบภาพ ซึ่งเหมาะกับการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และภาพรวมบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยความเร็วและแม่นยำสูง ระบบจะทำการตรวจหาตรวจหาสิ่งแปลกปลอม รอยเปรอะ ตัวอักษรขาดหาย จุดสีด่าง คราบสกปรก รอยขีดข่วน ควบคู่กับการวัดขนาด ตำแหน่งงานพิมพ์และข้อบกพร่องอื่นๆ ด้วยระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับภาพงานพิมพ์ในทุกจุดของบรรจุภัณฑ์  โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น

ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ Navitas Checker ทำให้การตรวจสอบข้อบกพร่อง อาทิ การขยาย/หดตัว สิ่งแปลกปลอม รอยเปรอะ ตัวอักษรขาดหาย จุดสีด่าง คราบสกปรก รอยขีดข่วน และอื่นๆ สามารตรวจหาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงระบบเซ็นเซอร์เส้นสีขั้นสูงที่สามารถตรวจงานพิมพ์ที่มีความซับซ้อนได้

สำหรับงานผลิตบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกนั้น เทคโนโลยีและอุปกรณ์ของเราสามารถไปปรับใช้ร่วมกับเครื่องจักรตั้งแต่การลำเลียง การจัดส่ง โดยระบบจะตรวจสอบประมวลผลคุณภาพงานพิมพ์และคัดแยกงานพิมพ์ที่ไม่ได้คุณภาพออกโดยอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้าที่ได้ตั้งค่าไว้ในระบบ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ : บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด  กระปุก หลอด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องสำอางค์, กลุ่มอุตสาหกรรมยา เป็นต้น

การพิจารณาบาร์โค๊ด

เป็นฟังก์ชั่นการตรวจสอบของ FLEX ที่มีความยืดหยุ่น

Top