Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

NVT-90

Pad Printer NVT-90

เครื่องพิมพ์ PVT รุ่น NVT-90 ผลิตในประเทศเวียดนามเกิดขึ้น

NVT-90 เป็นหม้อหมึกพิมพ์ที่พัฒนาโดย Navitas Vietnam ด้วยความมั่นใจ

เครื่องพิมพ์ PAD ความแม่นยำคุณภาพสูงที่ทำซ้ำเทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นของ Nippon Navitas

เครื่องพิมพ์ PAD

Top