Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

RH-150

RH-150

เครื่องขนถ่ายม้วนเหมาะสำหรับการถ่ายโอนพื้นผิวเรียบ
“RH-150” เป็นเครื่องถ่ายโอนม้วนแบบแบนและรูปสี่เหลี่ยม
เครื่องมาตรฐานรองรับจังหวะการถ่ายโอนม้วนกระดาษที่วิ่งได้สูงถึง 630 มม. และช่วงการถ่ายโอนสูงสุด 530 มม.
นอกจากนี้แรงกดสูงสุดคือ 4 kN ดังนั้นจึงสามารถขยายช่วงของเงื่อนไขการถ่ายโอนได้และสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นรูปและการโอนฟอยล์มากขึ้น
เนื่องจากตำแหน่งฟอยล์โอนเป็นจุดประมวลผลการม้วนจึงไม่จำเป็นต้องปรับความสูง
ตัวป้อนกระดาษฟอยล์ติดตั้งที่ด้านหัวม้วนเพื่อให้คุณใช้รอบโต๊ะได้อย่างชัดเจน

Top