Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

เครื่องการพิมพ์พิเศษ

ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จกว่า 50 ปีเราสนับสนุนการพิมพ์บนรูปทรงและวัสดุที่หลากหลาย
จากภาพที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเราเสนอตั้งแต่การวางแผนจนถึงการพิมพ์เช่นวิธีการตกแต่งวัสดุกระบวนการการเลือกเครื่องการออกแบบสาย ฯลฯ
นอกจากนี้หลังการประมวลผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเสถียรภาพและเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยอุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติเราบรรลุคุณภาพสูงตามที่คาดไว้
เราจะตอบสนองดีกับบริการหลังการขายหลังจากการแนะนำ

Top