Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

KIỂM TRA HÌNH ẢNH

Chỉ có một công nghệ kiểm tra góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm của khách hàng.

Hệ thống kiểm tra hình ảnh “Navitas Checker”, tự hào có hồ sơ theo dõi hơn 1.000 lô hàng tại Nhật Bản và nước ngoài, thực hiện kiểm tra chất lượng độ chính xác cao và độ phân giải cao bằng công nghệ xử lý hình ảnh. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và thành tựu phát triển công nghệ xử lý hình ảnh, chúng tôi đã thành công trong việc phát triển một phương pháp kiểm tra chất lượng in độc đáo. Chúng tôi đang phát triển hệ thống kiểm tra hình ảnh này “Navitas Checker” tại các nước ASEAN và chúng tôi đang thực hiện đề xuất hệ thống, giao hàng, tư vấn, giáo dục, hỗ trợ, v.v. Để đáp ứng với chất lượng kiểm tra độ chính xác cao, độ phân giải cao theo yêu cầu của ngành in đối với nhãn, nhãn dán, thẻ, v.v., ngành công nghiệp đúc nhựa cho chai mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, v.v. Nó được sử dụng rộng rãi cho các khách hàng khác nhau như nhãn dán, tấm khổ lớn, phim khác nhau, chai mỹ phẩm / dược phẩm khác nhau, phụ tùng ô tô, vvnhau, phụ tùng ô tô, vv

Top