Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ NAVITAS VIETNAM

Navitas Vietnam, công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ngành in ấn công nghiệp sẽ mang đến cho khách hàng các sản sẩm có giá thành thấp nhưng mang công nghệ tiên tiến nhất Nhật bản.

Tháng 12 năm 2021 Navitas đã trở thành một công ty trực thuộc tập đoàn của Tsujikawa Co., Ltd. thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Chủ tịch Hội đồng quản trị : Yutaka Tsujikawa
Chủ tịch & Giám đốc điều hành: Shoji Suetake

Trụ sở chính (Thành phố Sakai, Osaka)

Nhóm bán hàng Tây Nhật Bản, CSC (Thành phố Sakai, Osaka)

Nhóm bán hàng Chubu, CSC (Thành phố Tokai, tỉnh Aichi)

Nhóm bán hàng Đông Nhật Bản, CSC (Itabashi-ku, Tokyo)

Nhóm Thiết kế, Sản xuất & Vật liệu (Thành phố Sakai, Osaka)

Hàng hóa và nguyên vật liệu (Thành phố Sakai, Osaka)

Địa điểm trụ sở chính

VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI