Tuyển dụng tháng 5

Tsujikawa Vietnam được thành lập vào năm 2018 là công ty chuyên cung cấp gia công các loại cơ khí chính xác.

Từ tháng 04/2023 chúng tôi mở rộng lĩnh vực kinh doanh kết hợp với tập đoàn Navitas Vietnam là một công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ngành in ấn công nghiệp sẽ mang đến cho khách hàng các sản sẩm có giá thành thấp nhưng mang công nghệ tiên tiến nhất Nhật bản.

Tsujikawa Vietnam được thành lập vào năm 2018 là công ty chuyên cung cấp gia công các loại cơ khí chính xác.

Từ tháng 04/2023 chúng tôi mở rộng lĩnh vực kinh doanh kết hợp với tập đoàn Navitas Vietnam là một công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ngành in ấn công nghiệp sẽ mang đến cho khách hàng các sản sẩm có giá thành thấp nhưng mang công nghệ tiên tiến nhất Nhật bản.

Tsujikawa Vietnam được thành lập vào năm 2018 là công ty chuyên cung cấp gia công các loại cơ khí chính xác.

Từ tháng 04/2023 chúng tôi mở rộng lĩnh vực kinh doanh kết hợp với tập đoàn Navitas Vietnam là một công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ngành in ấn công nghiệp sẽ mang đến cho khách hàng các sản sẩm có giá thành thấp nhưng mang công nghệ tiên tiến nhất Nhật bản.

Tsujikawa Vietnam được thành lập vào năm 2018 là công ty chuyên cung cấp gia công các loại cơ khí chính xác.

Từ tháng 04/2023 chúng tôi mở rộng lĩnh vực kinh doanh kết hợp với tập đoàn Navitas Vietnam là một công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực ngành in ấn công nghiệp sẽ mang đến cho khách hàng các sản sẩm có giá thành thấp nhưng mang công nghệ tiên tiến nhất Nhật bản.

Bài viết khác

Không tìm thấy kết quả.