DỊCH VỤ

SẢN XUẤT

Đầu in Tampon

(Pad Silicone)

Bản in

(Theo yêu cầu)

GIA CÔNG

Cơ khí chính xác

(Theo yêu cầu)

Các loại khuôn

(Thép, nhựa, cao su)