Navitas NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.

MÁY IN PAD / HOT STAMPING

Với hơn 50 năm kinh nghiệm và thành tựu, chúng tôi hỗ trợ in trên các hình dạng và vật liệu khác nhau.

Dựa trên hình ảnh hoàn chỉnh của sản phẩm của khách hàng, chúng tôi đề xuất từ kế hoạch đến in ấn, như phương pháp trang trí, vật liệu, quy trình, lựa chọn máy, thiết kế dây chuyền, v.v.

Ngoài ra, bằng cách xử lý hậu kỳ để hoàn thiện chất lượng và độ ổn định và kiểm tra chất lượng bằng thiết bị kiểm tra tự động, chúng tôi đạt được chất lượng cao hiệu quả như mong đợi. Chúng tôi sẽ đáp ứng tốt với dịch vụ sau bán hàng sau khi giới thiệu.

Top