Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

RH-150

RH-150

Một máy chuyển cuộn lý tưởng cho chuyển bề mặt phẳng.
“RH-150” là máy chuyển cuộn phẳng và tứ giác.
Máy tiêu chuẩn hỗ trợ hành trình chuyển cuộn lên tới 630 mm và phạm vi truyền lên tới 530 mm.
Ngoài ra, lực nhấn tối đa là 4 kN, cho phép phạm vi điều kiện chuyển rộng hơn và có thể được sử dụng cho các sản phẩm đúc hơn và lá chuyển.
Vì vị trí lá chuyển là điểm xử lý cuộn, không cần điều chỉnh chiều cao.
Khay nạp giấy được gắn ở phía đầu cuộn để bạn có thể sử dụng nó xung quanh bàn một cách rõ ràng.

Top